Peter Plank maakt van alles van afval van Amsterdam.

Waarom? Omdat ons ideaal een wereld is waar kringlopen weer gezond functioneren. Waar “afval” voor mensen niet langer een afgedankt restproduct is, maar het begin is van iets nieuws dat van waarde is, Voor de mens én voor de planeet.

Dat willen we bereiken door ten eerste de kringlopen waar we zelf onderdeel van zijn gezonder te maken. En daarnaast anderen hopelijk ook inspireren en kennis en vaardigheden geven zodat ze dat óók kunnen doen. Zodat ze net zo blij kunnen worden als wij van het zelf iets maken en tegelijkertijd de wereld een stukje beter maken.

Samenwerken

Onze werkwijze op de stadsboerderij


Sinds voorjaar 2019 is Peter Plank neergestreken in de ecologisch verbouwde stal van de Stadsboerderij Osdorp. In deze inspirerende stadsoase werk ik als zelfstandig sociaal ondernemer samen met de Stadsboerderij, Smaak te Pakken, Little Look inside, Sanaa talent, het moestuin team, het stal team en verschillende vrijwilligers en bewoners van de wijk. We werken aan een gedeelde visie waarin iedereen op eigen en onafhankelijke wijze een essentiële schakel vervult.

Onze visie is dat de boerderij een plek is van ontmoeting en inspiratie, waar we samen met de buurt werken aan een groen en gezond Osdorp. Vanuit de drie waarden zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen.

Zoals je op een rurale boerderij gewassen oogst, kun je op en om een stadsboerderij ook nog verschillende soorten “afval” oogsten om te gebruiken. Denk aan de nutriëntenkringloop (gft afval en ontlasting), materialen kringloop (snoeiafval en grofvuil) en waterkringloop (regenwateropvang).

Naast het leveren van een bijdrage aan het sluiten van verschillende kringlopen inspireert, leert en betrekt Peter Plank bezoekers, omwonenden en kinderen om na te denken over hoe zij hun kringlopen willen inrichten en hier concreet naar te handelen.

Expertise

Wat we kunnen


In onze werkplaats werken we aan verschillende upcycling projecten. Uit afval maken we hier meubels en houten surfplanken, redden we nog nuttige bouwmaterialen en werken we aan reparatie van afgedankte artikelen.

De werkplaats is tevens ingericht als inspirerend leslokaal waar we verschillende workshops aan kinderen geven. Voor volwassenen organiseren we cursussen op het gebied van houtbewerking en eco-bouwen.

In de staltuin bouwen we low-tech milieutechnologieën. Hier kunnen bezoekers leren hoe een compost toilet, wormenhotel, helofytenfilter, zonnedroger, groen dak of leembouw werkt. We doen ook eco-bouw projecten op locatie.

Werkplaats

Waar we werken