“Bouwen aan een Levend Huis”

2 Workshopseries Natuurlijk en Off-grid Bouwen

 • Thema’s: leembouw, strobouw, groene daken, natuurlijke waterzuivering, composttoilet, leemstuc en meer
 • 7 Maandelijks workshop dagen op zondag van maart t/m oktober 2022
 • 2 Optionele extra praktijkdagen voor wie extra wil oefenen
 • 30% theorie en 70% praktijk oefening
 • Locatie: Hemkerhof – Tuinpark Amstelglorie, Amsterdam
 • 500 euro per persoon

Bouw je eigen off-grid huis in 2022

Heb jij plannen vóór of droom jij ván zelfvoorzienend leven in je zelfgebouwde huis gemaakt van natuurlijke materialen? Dan is deze workshopserie dé manier voor jou om kennis te maken met de belangrijkste concepten en de theorie te leren. En om praktijkervaring op te doen zodat je kunt ervaren dat iedereen zijn of haar eigen huis kán (of eigenlijk zou moeten) bouwen.

We doen dit vanuit het perspectief van “deep ecology” en gebruik makend van goedkope, simpele en laag technologische oplossingen die iedereen zelf kan maken. Tijdens de workshopserie experimenteren we bovendien met het summum van natuurlijk bouwen: het planten en sculpturen van een innovatief “Levend Leslokaal” bestaand uit levende bomen.

Tijdens de workshop-serie van 2021 planten en bouwden we een levend huis in de Klimaattuin van de Stadsboerderij Osdorp. In 2022 borduren we voort op de geleerde lessen van vorig jaar met de bouw van een Levend Leslokaal op de Hemkerhof. Tijdens de workshop-serie leer je vanaf de fundering met autobanden tot en met het vegetatiedak om een off-grid gebouw te bouwen. Inclusief compost toilet en natuurlijke waterzuivering. Met dit jaar nog meer ruimte om praktisch te oefenen tijdens twee extra praktijkdagen.

Levend Huis
Levend Huis gebouwd in Klimaattuin, Stadsboerderij Osdorp -2021

Leerdoelen:

Eco-bouw huis van Peter Plank in Peru – 2020
 1. Opdoen van kennis en inspiratie over Natuurlijk en Off-Grid Bouwen. Aan bod komen leembouw, strobouw, groene daken, natuurlijke waterzuivering, composttoilet, cob, cordwood, bouwen met afval, fundering met autobanden, rondhout skelet bouw, reciprook dak, klimaatadaptief bouwen en leemstuc.
 2. Praktisch oefenen met deze technieken en materialen zodat je aan het einde het vertrouwen hebt om je eigen off-grid woning te bouwen.
 3. Verbinden met gelijkgestemde mensen.
 4. Door middel van actie-onderzoek bijdragen aan het verder ontwikkelen van het concept van een “Levend Leslokaal”.
Levend Leslokaal
Ontwerp Levend Leslokaal Hemkerhof

Programma:

De onderstaande data zijn voor de eerste workshop serie (groep A). Bij voldoende interesse wordt er een tweede parallelle serie georganiseerd (groep B). De data hiervoor staan hieronder tussen haakjes.

Dag 1 – 13 maart 2022: “De wortels van een levend Huis” – Introductie natuurlijk bouwen en verdieping over funderingen zonder cement (groep B op 27 maart)

 • 10.15 – 10.30 Inloop met koffie/thee
 • 10.30 – 11.30 Theorie natuurlijk bouwen: wat is het/wat kan het zijn? Filosofie, levenswijze, bouwwijze, ontwerp, locatie, materialen
 • 11.30 – 12.30 Praktijk: Bodemtest en materiaal leren kennen. Basis technieken van leem mengen, stro hakken, mix maken en bodemtest
 • 12.30 – 13.15 Lunchpauze
 • 13.15 – 14.00 Theorie: Funderingen zonder cement, elephant foot, aardbeving bestendigheid, constructieve stevigheid
 • 14.00 – 16.30 Praktijk: Fundering aanleggen (autobanden vullen met grind en aanstampen)

Dag 2 – 10 april 2022: “Het skelet van een levend huis” – Rondhoutenframe (groep B op 24 april)

 • 10.15 – 10.30 Inloop met koffie/thee
 • 10.30 – 11.30 Theorie: Overzicht van dragende en niet-dragende natuurlijke muren.
 • 11.15 – 12.45 Praktijk: Houtskelet bouw met rondhout (beitelen en verbindingen)
 • 12.45 – 13.30 Lunchpauze
 • 13.30 – 14.00 Theorie: Vuistregels en diktes voor genoeg stevigheid bij bouwen met rondhout
 • 14.00 – 16.30 Praktijk: Houtskelet bouw met rondhout (diagonalen, kruisen)

Dag 3 – 8 mei 2022: Reciprodak – structuur (groep A én B)

 • 10.15 – 10.30 Inloop met koffie/thee
 • 10.30 – 11.00 Theorie: Instructie aanleg reciprodak
 • 11.00 – 12.45 Praktijk: Plaatsen dakliggers reciprodak
 • 12.45 – 13.30 Lunch
 • 13.30 – 14.30 Theorie: Voordelen reciprodak en berekenen van dakhoek, grootte ventilatieopening, dikte en lengte dakliggers etc.
 • 14.30 – 16.30 Praktijk: Bevestiging dakliggers en plaatsen secundaire liggers

Dag 4 – 15 mei 2022: Aftimmeren en cobben reciprodak – optionele praktijk dag (groep B op 22 mei)

 • 10.15 – 10.30 Inloop met koffie/thee
 • 10.30 – 11.00 Instructie dak aftimmeren
 • 11.00 – 12.30 Praktijk: dak aftimmeren
 • 12.30 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 14.00 Cob maken
 • 14.00 – 16.30 Praktijk: dak aftimmeren en cobben

Dag 5 – 5 juni 2022: “Levend Dak” – Vegetatiedak (groep A én B)

 • 10.15 – 10.30 Inloop met koffie/thee
 • 10.30 – 11.30 Theorie: voordelen, ontwerp en aandachtspunten groen dak. Verschil met sedum dak
 • 11.30 – 12.45 Praktijk: Plaatsen dakfolie en aanleg dakdrainage
 • 12.45 – 13.30 Lunchpauze
 • 13.30 – 14.30 Theorie: zonnepanelen en opslag zonne-energie
 • 14.30 – 16.30 Praktijk: Installeren en beplanten vegetatie dak

Dag 6 – 12 juni 2022: Dakranden en hemelwater afvoer – optionele praktijk dag (groep B op 19 juni)

 • 10.15 – 10.30 Inloop met koffie/thee
 • 10.30 – 11.00 Instructie dakranden plaatsen
 • 11.00 – 12.30 Praktijk: dakranden plaatsen
 • 12.30 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 14.00 Instructie aftimmeren lichtkoepel
 • 14.00 – 16.30 Praktijk: dakranden en lichtkoepel aftimmeren

Dag 7 – 3 juli 2022: “Levende Muren” – 8 verschillende natuurlijke muurtechnieken (groep B op 17 juli)

 • 10.15 – 10.30 Inloop met koffie/thee
 • 10.30 – 11.30 Theorie: Overzicht van dragende en niet dragende natuurlijke muren en soorten vulling (strobalen, cob- en cordwood, cob, quincha seca, quincha mojada, baja reque, palletbouw)
 • 11.30 – 12.45 Praktijk: Oefenen met verschillende muren vullen
 • 12.45 – 13.30 Lunchpauze
 • 13.30 – 14.30 Theorie: Flessen kunst van oude flessen
 • 14.30 – 16.30 Praktijk: Oefenen met flessen snijden en plaatsen

Dag 8 – 11 september 2022: “Levende Tuin” – Composttoilet, Natuurlijke waterzuivering en klimaat adaptief tuinontwerp (groep B op 25 september)

 • 10.30 – 11.15 Theorie: Nutriënten kringloop, overzicht, voordelen, ontwerp en aandachtspunten composttoilet
 • 11.15 – 12.45 Praktijk: Installeren droog composttoilet
 • 12.45 – 13.30 Lunchpauze
 • 13.30 – 14.30 Theorie: Natuurlijke waterzuivering (helofytenfilter, vetvang, infiltratiebed)
 • 14.30 – 16.30 Praktijk: Aanleg natuurlijke waterzuivering

Dag 9 – 9 oktober 2022: ”Levende Huid” – Leem stucen (groep B op 23 oktober)

 • 10.15 – 10.30 Inloop met koffie/thee
 • 10.30 – 11.30 Theorie Leemstuc: waterbestendigheid, kleur, textuur, doorlatendheid, vochtigheid en temperatuurregulering
 • 11.30 – 12.45 Praktijk: Oefenen met leem stucen, 3D reliëf
 • 12.45 – 13.30 Lunchpauze
 • 13.30 – 14.30 Theorie: Leemstuc: verschillende lagen
 • 14.30 – 16.30 Praktijk: Afwerken leemstuc en aanbrengen pre-stuc en vullaag

Cursusleider:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is FullSizeRender-21-1024x1024.jpg
Peter den Hond en Janneke Smeulders aan het bouwen in Peru

De workshops worden verzorgd door Peter den Hond, 45 jaar oud en met meer dan 7 jaar ervaring met natuurlijk en off-grid bouwen. Hij bouwde na het deelnemen aan 2 workshops samen met z’n vriendin Janneke Smeulders een eigen hobbit stijl eco-huis in Amsterdam. Gevolgd door de bouw van een groter eco-huis van 2 verdiepingen aan de kust in Peru en verschillende eco-bouw projecten op de stadsboerderij in Osdorp. Zijn ervaring en kennis heeft hij opgedaan tijdens verschillende bouwprojecten in Spanje, Peru en Nederland (onder andere van Leembouw goeroe Gernot Mincke).

Naast zijn werk als eco-bouwer maakt hij als ZZP-er onder de naam Peter Plank van alles van afval vanuit zijn werkplaats op de Stadsboerderij. Naast de ecologisch verbouwde werkplaats ontwierp hij het regeneratieve pilot project “De Klimaattuin” waar vorig jaar tijdens een vergelijkbare workshopserie een levend huis werd gebouwd/geplant. Dit jaar krijgt dat project een vervolg met het planten/bouwen van een levend leslokaal op de Hemkerhof op Tuinpark Amstelglorie.

Data en tijden:

 • Workshops “Natuurlijk bouwen” (7x) groep A: 13 maart, 10 april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 11 september en 9 oktober 2022. Groep B op 27 maart, 24 april, 8 mei, 5 juni, 17 juli, 25 september en 23 oktober 2022.
 • Optionele praktijkdaken (2x) groep A: 15 mei en 12 juni 2022. Groep B op 22 mei en 19 juni 2022.
 • Alle activiteiten zijn van 10.30 tot 16.30

Locatie:

Hemkerhof – Tuinpark Amstelglorie

Jan Vroegopsingel 7

1096 CN Amsterdam

Prijzen:

 • Serie van 7 workshop plus 2 praktijkdagen: 500 euro p.p.
 • Losse workshops (indien plek): 70 euro p.k.

Inbegrepen:

 • 7x Theorie les natuurlijk en off-grid bouwen (los 35 euro p.k.)
 • 9x Praktijk oefening natuurlijk en off-grid bouwen (los 35 euro p.k.)
 • Evt. extra praktijkoefening tussendoor (in overleg)
 • Materiaal en gereedschap
 • Hand-outs
 • Koffie, thee en fruit

Niet inbegrepen:

 • Lunch

Voorwaarden:

 • Deelname aan alle activiteiten is voor 100% op eigen risico. Op geen enkele manier kan de organisatie verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan personen of materialen. Deelnemers verklaren bij deelname zelf voldoende verzekerd te zijn tegen elke soort schade waar ze mogelijk mee te maken krijgen tijdens deelname aan de activiteiten. De cursusleider kan besluiten een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname indien deze onverantwoordelijk en gevaarlijk gedrag vertoont.
 • Geen honden. Deze zijn niet toegestaan op het terrein van Amstelglorie.
 • 50% aanbetaling bij aanmelding.
 • 50% restantbetaling 2 weken voor eerste dag.
 • Workshop wordt gegeven volgens RIVM Corona richtlijnen.
 • Indien workshop niet door kan gaan wegens Corona wordt in overleg een nieuwe datum gepland. Omdat er al kosten zijn gemaakt wordt er geen geld terug gegeven tenzij er een deelnemer is die de vrijkomende plaats wil en kan innemen.
 • Gebruik van alcohol en drugs tijdens workshop is verboden.

Vragen en inschrijvingen

Voor evt. vragen of om je aan te melden kun je ons bereiken per mail (info@peterplank.nl) of telefonisch op 06-52020467.

Recensies

Wat anderen van ons vinden


“Interactief verhaal”

Het verhaal van Peter over voedselverspilling en hergebruik van dingen leken ze ook interessant te vinden. Hij maakte het goed interactief door tussendoor in z’n verhaal vragen aan ze te stellen.

Aya

“Ik respecteer zijn keus!”

Ik kan er maar niet bij, dat Peter die een universitaire opleiding heeft, er voor kiest nauwelijks geld te verdienen, zijn spullen uit prullenbakken haalt en er voor kiest om met zo weinig mogelijk te leven. En dan ook nog kapotte schoenen!!

Haitan

“Goede aanpak”

Bij aankomst pakte Peter een stuk beschimmeld brood uit de bak. Hierdoor ontstond er meteen een discussie of je zo een brood wel of niet kan voeren aan de dieren. Deze aanpak werkte heel goed.

Jan Willem

“Goed geïnformeerd”

Ik vind de twee workshops goed aansluiten bij het thema duurzaamheid. De workshopsleiders waren goed geïnformeerd en het thema kwam vaak aanbod.

Juan